Your browser does not support JavaScript!

历史沿革

     应用外语科成立于八十四年八月招收二年制专科生,八十五学年度起招收五专生,于九十一年正

 

式为应外语系,增设大学部四技及二技。九十四年停招四技并开始招收进修部二技学生。于九十七学

 

年度复招四技,一百学年度停招进修部。

 

 

 

 

                             应用外语系组织结构